Obchodní podmínky servisních služeb

 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 1.4.2018:

  1. Zákazník obdrží ceník servisních prací, případně cenovou nabídku. Objednáním servisního výjezdu souhlasí s cenou i obchodními podmínkami.
  2. Objednání servisního zásahu se provádí e-mailem. Bez předem zaslané písemné objednávky nemusí být servisní výjezd uskutečněn.
  3. Objednávka by měla obsahovat detailní popis závady, zejména pak typ stroje, projev závady, viditelné poškození a popis činností, které k závadě vedly. Pro tyto účely prosím využijte formuláře z webových stránek umístěného v sekci Download.
  4. Termín servisního výjezdu bude dohodnut telefonicky. Zákazník je povinen zabezpečit na tento termín pracovníka obsluhy, energie potřebné pro provoz stroje, nástroje a materiál.
  5. Po ukončení každého servisního výjezdu bude technikem sepsána a zákazníkem podepsána servisní zpráva. Tato obsahuje popis řešené závady, použité náhradní díly a vykonané činnosti na zařízení včetně odpracovaných hodin a ujetých km a jejím podpisem zákazník souhlasí s tímto ceníkem a podmínkami a vzniká smluvní vztah.
  6. Prostoje technika, které vzniknou bez jeho zavinění, budou účtovány jako pracovní hodiny a včetně souvisejících nákladů.
  7. Náhradní díly se platí vždy hotově na místě. Mohou být také odesílány ze skladu oproti zálohové platbě nebo přímo od výrobce dobírkou pomocí kurýra. Jiné druhy dopravy se použijí jen na vyžádání zákazníka a po vzájemné předchozí dohodě.
  8. V případě fakturační platby stavena délka splatnosti na 10 dní. V případě nedodržení data splatnosti může být účtována smluvní pokuta 0,5% za každý den prodlení a pozastaveno poskytování služeb.
  9. Ostatní náležitosti se řídí vždy platnou legislativou ČR.
  10. Smluvní partneři budou v případě kolidujících termínů servisních zásahů upřednostněni!

Změna těchto podmínek je vyhrazena.